Gyllenhuset Info Antagning Kontakta oss FAQ

Folkhögskoleföreningen

GYLLENHUSET

En skola för dig som p.g.a. psykisk ohälsa, såsom depression eller ångest, behöver extra hjälp, kreativ atmosfär och en trygg och lugn miljö.